ISU PENDAFTARAN PERNIKAHAN LUAR NEGARA – TANPA IZIN

Januari 14, 2015

Firman Allah s.w.t tentang pensyariatan Perkahwinan :

surah

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa 4:3)

surah - Copy

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nuur 24:32)

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Sebaik-baiknya, pasangan yang ingin kahwin di Thailand atas apa-apa sebab (termasuk tak mendapat izin wali atau poligami tanpa kebenaran isteri pertama) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan surat kebenaran untuk nikah di luar negara dari Pejabat Agama di negeri masing-masing. Ini akan melibatkan beberapa langkah, seperti menghadiri kursus pra-perkahwinan, mendapatkan surat kebenaran poligami (jika ingin berpoligami tapi tak mendapat kebenaran isteri), mengemukakan surat akuan status diri (dara, janda atau balu) dan sebagainya.

Sekiranya berkahwin di Siam setelah mendapat surat kebenaran nikah di luar negara, proses pendaftaran nikah di Thailand di Malaysia akan menjadi lebih mudah setelah kembali dari Siam nanti.

images - sah

Adakah pernikahan di Selatan Thailand sah?

Setiap pernikahan yang memenuhi hukum syarak, tidak kira di mana sahaja ia berlaku, akan menjadi sah.  Penikahan di selatan Thailand adalah sah asalkan SEMUA HUKUM SYARAK DIPATUHI.  

Dan menurut pernyataan : Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla telah menetapkan bahawa tempat nikah di dalam Wilayah Songkhla, bagi penduduk asing, hanya satu tempat, iaitu Pejabat Majlis Agama Islam Songkhla itu sendiri.. Ini adalah jaminan bahawa setiap perkahwinan di Wilayah Songkhla adalah sah dan mengikut peraturan, yang memenuhi hukum syarak.

sah atu tidak

Prosedur Daftar Nikah yang dilangsungkan di luar Negara tanpa kebenaran JAWI

1) Pemohon hendak hadir ke Mahkamah Syariah untuk mendapat pengesahan pernikahan dan perintah daftar pernikahan.

2) Setelah mendapat perintah daftar daripada Mahkamah Syariah, pemohon hendaklah hadir ke JAWI untuk proses pendaftaran nikah.

3) Pemohon hendaklah hadir ke Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga JAWI dan mengisi Borang Permohonan Pendaftaran Pernikahan Luar Negara.

4) Dokumen yang perlu dilampirkan:

i.

Kad Pengenalan atau pasport (bukan warganegara) suami isteri (asal dan salinan)

ii.

Perintah daftar pernikahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.

iii.

Salinan Surat Perakuan Nikah yang dikeluarkan negara berkenaan.

iv.

Surat Perakuan Cerai asal (jika duda atau janda)

v.

Maklumat daripada Pegawai Penguatkuasa (Borang 5) daripada Bahagian Penguatkuasaan


5) Hadir bersama pasangan pada tarikh yang ditetapkan untuk proses soal selidik, bacaan ta’liq dan pendaftaran.

Cara Permohonan Pendaftaran Nikah Luar Negara

Langkah pertama:

 1. Kemukakan sijil nikah negara berkenaan
 2. Sijil Pengesahan nikah negara berkenaan
 3. Salinan Kad pengenalan pemohon dan pasangan
 4. Salinan Border Pass atau Internasional Pasport
 5. Surat Kedutaan Malaysia di negara yang dinikahi

Langkah Kedua:

Selepas Perbicaraan dan hukuman dijalankan

– Surat permohonan pendataran nikah luar negara

– Kemukakan salinan hukuman mahkamah

– Kemukakan salinan resit denda

– Salinan surat /sijil nikah negara berkenaan

– Salinan sijil pengesahan nikah negara berkenaan

– Salinan Border Pass / Internasional Pasport

– Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan

– Salinan surat kedutaan Malaysia di negara dinikahi

daftar-nikah-jawi-loveinglass-munajahcinta

PROSES PENDAFTARAN PERNIKAHAN LUAR NEGARA

 1. Setelah semua dokumen-dokumen Permohonan nikah luar negara yang telah lengkap,   hendaklah dikemukakan ke unit Pendaftaran Pernikahan Cerai dan Rujuk untuk disemak setelah lulus, fail permohonan akan dibuka dan kena bayaran Fee
 1. Siasatan mengenai pernikahan luar negara itu dimulakan dengan mengenalpasti beberapa espek dan kreteria diantaranya : mempastikan  tempat akad nikah adakah diiktiraf oleh negeri berkenaan, contoh  Pernikahan di negara Thailand mulai September 2010 pernikahan warga asing hanyalah sah dilakukan di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla sahaja- perkeliling ini dikeluarkan bagi mengelak pernikahan sendikit yang tidak diiktirafkan atau “Pernikahan Ekspres” atau jurunkah palsu. Mempastikan jarak tempat berlaku angkat nikah dengan tempat tinggal wali bermastautin melebihi 2 marhalah atau melebihi 92 kilometer kerana  kebanyakan pasangan  yang berkahwin menggunakan perkhidmatan wali hakim. Sekiranya kurang dari dua marhalah kedudukan wali berada itu boleh menyebabkan perkahwinan itu tidak sah disegi syarak.

Jurunikah yang menjalankan upacara nikah juga diambilkira kedudukannya dibimbangi jurunikah tersebut telah tamat perlantikan sebagai jurunikah oleh berwajib. Setelah rakaman pengakuan pasangan tersebut diambil, perkara ini akan diserah kepada Pendaftar Kanan daerah ( Pegawai Agama Daerah ) untuk menilai sejauhmana pernikahan ini memenuhi kehendak hukum syarak dan undang-undang yang diguna pakai sekarang ini. Pernikahan yang menempati hukum syarak dan undang-undang akan diarah untuk didaftarkan pernikahan mengikut seksyen 31 ( 2 )  Enakmen Undang-Undang keluarga Islam  ( KEDAH DARUL AMAN ) 2008 

nikah-online-thailand - munajahcinta-loveiscinta

KESAN MENGABAIKAN PENDAFTARAN NIKAH LUAR NEGARA 

Pasangan yang mengabaikan pendaftaran nikah di luar negara setelah  melebihi enam bulan dari tarikh mula-mula sampai ke negeri Kedah ini jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Pernikahan pasangan itu tidak diperakui dan lindungi oleh undang-undang negeri ini dan negara amnya. Sekiranya berlaku sebarang permasalahan berhubungan dengan kematian seperti pembahagian pusaka, pengeluaran  wang KWSP, pengeluaran wang pencen, menunaikan Ibadah Haji dan tuntutan harta sepecarian akan menjadi halangan dan kemungkinan  besar semua urusan ini tidak disempurnakan. 

denda

Denda Nikah di Thailand

Sebaliknya, sekiranya berkahwin di Siam tanpa kebenaran Pejabat Agama, pasangan yang berkahwin itu boleh dikenakan denda dan dipenjara bagi kesalahan-kesalahan seperti

 • Pernikahan diluar kawasan tanpa kebenaran ( penjara tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya sekali)
 • Poligami tanpa kebenaran ( penjara tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya sekali)
 • Mendaftarkan pernikahan selepas 6 bulan ( penjara tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya sekali)

Mendaftarkan Nikah Siam

Pendaftaran nikah Siam (atau lain-lain negara) hanya boleh dibuat setelah mendapat pengesahan dari Mahkamah Syariah. Selagi Mahkamah Syariah tidak memberi pengesahan, pernikahan itu tak boleh didaftarkan di Malaysia dan pasangan itu tidak diiktiraf oleh undang-undang syariah Malaysia sebagai pasangan yang telah berkahwin. Kesannya agak berat. Contohnya, anak yang lahir melalui perkahwinan ini akan menghadapi kesukaran untuk didaftarkan dengan JPN dan susah untuk mendapatkan surat beranak. Selain itu, apa-apa masalah dalam perkahwinan ini tak boleh dibawa ke Pejabat Agama atau Mahkamah Syariah.

Pendaftaran kahwin di Malaysia nanti akan memerlukan dokumen yang cukup untuk meyakinkan hakim bahawa pernikahan di Siam itu adalah sah. Surat nikah, surat dari Majlis Agama Songkhla dan surat pengesahan dari Konsulat Malaysia di Songkhla adalah diantara dokumen penting untuk membuktikan bahawa perkahwinan itu adalah sah.

Daftar Nikah Asing – Proses dan Dokumen

 • Kes yang tidak melibatkan poligami akan didengar di Mahkamah Rendah Syariah.
 • Kes yang melibatkan poligami tanpa kebenaran akan didengar di Mahkamah Tinggi Syariah. Pasangan mungkin perlu melantik peguam syarie.

KESIMPULAN :

Hari ini, rata-rata pasangan muda mahupun yang telah berumur lebih cenderung untuk memilih bernikah di luar kerana wujudnya pelbagai alasan. Oleh itu, pasangan-pasangan yang berhasrat untuk memilih jalan ini sebagai alternatif perkahwinan mereka seharusnya mempersiapkan diri bagi mengahadapi segala kesulitan yang akan berlaku di masa akan datang dan masa-masa seterusnya. Adalah amat wajar bagi pasangan-pasangan yang ingin memilih alternatif cara perkahwinan ini untuk mendapatkan nasihat undang-undang daripada Pakar Undang-undang yang bertauliah. Nasihat serta panduan akan kami bekalkan mengikut kesesuaian fakta semasa.Ini adalah demi menjaga kemaslahatan dan keturunan hasil daripada perkahwinan yang akan terbina kelak. Semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Aamiin Insya-a-Allah

Advertisements

Keistimewaan Kahwin Campur – Lahirkan Zuriat Yang Baik

November 7, 2013

Pernikahan

APA uniknya perkahwinan campur?. Itulah persoalan utama yang saya ajukan kepada bekas Imam Besar Masjid Putrajaya, Tan Sri Abdul Kadir Talib pada pertemuan ringkas di rumahnya di Taman Seri Reko baru-baru ini.

“Keistimewaan paling utama terletak pada zuriat yang bakal dilahirkan. Mereka adalah pembawa baka genetik yang diwarisi daripada keturunan nenek moyang kedua-dua ibu bapanya,” ujar beliau yang pernah menjadi Mufti Wilayah Persekutuan.

Malah beliau sendiri mempunyai pengalaman berkahwin dengan bukan wanita tempatan.

Sebaliknya, Allah s.w.t. menetapkan jodohnya dengan seorang wanita warganegara mesir keturunan Turki, Allahyarham Sohair Abdel Moneim Ibrahim Serry sewaktu melanjutkan pelajaran ke Mesir.

“Sebenarnya, apabila kita membicarakan soal perkahwinan campur, banyak perkara yang harus diambil kira.

“Paling utama ialah bagaimana kita mendidik pasangan agar menyesuaikan diri dengan cara hidup orang Melayu.

“Di samping itu, bagi pasangan yang berkahwin dengan saudara baru, berbeza pula pendekatannya kerana ia melibatkan aspek amalan agama Islam,” jelasnya mengenai perkahwinan campur.

Menurut beliau, perkahwinan adalah perkara mulia yang dituntut agama. Rasulullah s.a.w. sendiri menggariskan empat perkara untuk dijadikan panduan kepada umatnya dalam hal memilih pasangan, iaitu kecantikan, kekayaan, keturunan mulia dan pegangan agama.

Bagaimanapun, Rasulullah s.a.w. menasihati umatnya agar berkahwin dengan pasangan yang mempunyai latar belakang didikan agama yang teguh berbanding tiga perkara tersebut.

Ini bagi mengelakkan pelbagai masalah timbul dalam kehidupan alam yang sentiasa bergolak.

Pemilihan

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Berhati-hatilah kamu dalam menentukan pemilihan bagi menurunkan baka kepada mana-mana pihak dalam cara yang baik dan selamat dengan pilihan yang tepat.”

Sesungguhnya, Islam amat memandang berat terhadap baka keturunan bagi memelihara kesucian umat Rasulullah s.a.w.

Perkahwinan campur di Malaysia juga tidak terhad antara Melayu dan Cina ataupun Melayu dan India.

Dalam dunia global hari ini, pergaulan sesama manusia juga semakin melebar dan hampir tiada batasan.

Tambahan pula, dengan kecanggihan teknologi komunikasi menggalakkan interaksi yang luas antara masyarakat antarabangsa.

Dalam konteks ini, Islam mengharuskan dalam soal pemilihan pasangan termasuklah berkahwin di kalangan warga luar.

Hakikatnya, berkahwin dengan saudara baru merupakan dakwah praktikal yang paling mujarab kerana ia akan menyebarkan keturunan di kalangan bukan Islam.

“Walaupun Islam membenarkan tetapi masalah dari segi keagamaan, akhlak dan adat resam hendaklah diambil kira, supaya tidak terbawa-bawa budaya dari negara asal yang tidak berapa sesuai dengan suasana masyarakat di sini,” ujar beliau merujuk betapa Islam memandang berat soal keturunan yang bakal dilahirkan.

Perkahwinan merupakan perkara paling mulia di sisi agama. Atas sebab itu, perkahwinan perlu diputuskan antara lelaki dan perempuan berlainan asal usul dan keturunan, yang dilakukan atas nama Allah s.w.t. dengan adanya wali dan akad.

Dalam alam nyata yang perlu dihayati, perkahwinan campur jika dilakukan atas landasan yang betul, akan melahirkan zuriat yang ketara dari segi kecerdikan, kepintaran dan kecantikan hasil percantuman darah yang berbeza.

TRIGYY COM sunat ketika akad nikah kahwin ustaz don daniyal 2

“Rasulullah s.a.w. sendiri menggalakkan umatnya memilih pasangan yang tidak terlalu rapat hubungan saudaranya.

“Sebaik-baiknya pilihlah pasangan yang di luar kelompok saudara mara,” tambahnya.

Beliau tidak menafikan, ada segelintir masyarakat yang `pekat’ didikan Melayunya, sukar menyesuaikan diri dengan cara hidup pasangannya yang berbeza.

Keharmonian

Bagi Abdul Kadir, untuk memelihara keharmonian rumah tangganya, beliau mengambil pendekatan mudah dengan tidak meletakkan sebarang syarat dalam pergaulan isterinya.

Mengimbas kembali detik awal perkahwinannya kira-kira 39 tahun yang lalu, beliau berkata segala yang berlaku di luar perancangannya.

Mereka bertunang selama tujuh tahun sejak isterinya berumur 14 tahun dan belajar di sekolah menengah, sebelum mengambil keputusan berkahwin pada 11 Oktober 1964.

“Selepas berkahwin, saya bawa isteri saya pulang ke kampung di Johor. Bukan hendak menduga akalnya, tetapi dia tidak pernah membantah, malah mengikut sahaja ke mana saya pergi termasuk meredah paya, sungai dan sawah padi,” kenang beliau mengenai keistimewaan isteri yang amat dikasihi, yang meninggal dunia dua tahun lalu.

Membentuk

Walaupun berkahwin dengan orang luar, Abdul Kadir berjaya membentuk isterinya untuk menjalani hidup seperti orang Melayu termasuk memakai baju kurung, memasak makanan Melayu dan bertutur dalam bahasa Melayu.

“Manusia sentiasa dibekalkan dengan akal dan ilmu. Jika seorang suami dan isteri yang bijak, maka tidak timbul masalah penyesuaian budaya jika berkahwin dengan orang asing,” jelasnya lagi.

Menurut beliau yang berasal dari keturunan Bugis, keenam-enam anaknya mempunyai perbezaan yang ketara dari segi rupa paras, kecerdikan dan warna kulit kerana mewarisi gen nenek moyangnya.

Anak sulungnya, Wafa, 39, mewarisi darah keturunan Arab daripada ibunya. Begitu juga anak keduanya, Jamal, 37. Manakala Ilham, 35, Amar (meninggal sewaktu berumur 10 tahun), Hibatullah, 29 dan yang bongsu, Badriah, 27 masing-masing turut mempunyai keistimewaan tersendiri.

Kesungguhan isterinya mendalami bahasa Melayu terbukti apabila beliau sanggup mengikuti kursus di Universiti Malaya (UM), walaupun fasih berbahasa Inggeris dan Arab.

Selain menjadi anggota Persatuan Penterjemah Malaysia peringkat antarabangsa, isterinya juga merupakan tenaga pengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia selama 25 tahun, dan dua tahun di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam Pengajian Bahasa Arab.

“Saya sangat bangga dengannya apabila suatu hari isteri saya berkata, “Saya berbangga menjadi warganegara Malaysia dan menetap di Malaysia tetapi saya berasal dari Mesir dan berdarah keturunan Turki” katanya tersenyum.

Pada pandangan beliau, selain tidak meletakkan sebarang syarat dalam pergaulan, beri masa kepada pasangan untuk memilih yang terbaik dan pada masa yang sama, bimbinglah mereka berdasarkan acuan budaya Melayu dan tuntutan agama Islam.

Source :
© Utusan Melayu (M) Bhd

Oleh ZUNAIDAH ZAINON


Poligami Di Selangor – Perlukah Suami Minta Izin Isteri?

Mac 18, 2013

Terdapat dua ayat al-Quran yang membincangkan isu poligami. Surah Al-Nisa’, ayat 3 menyatakan:

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka berkahwinlah dengan perempuan yang kamu berkenan, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (Antara isteri-isteri kamu), maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja…Yang demikian itu adalah lebih dekat, (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.”

Kemudian dalam ayat 129 surah yang sama, Allah berfirman seterusnya;

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya).”

Menurut dua ayat di atas, poligami lebih dilihat kepada satu tanggungjawab dan sekatan untuk memastikan keadilan terhadap balu dan anak-anak yatim. Tetapi poligami yang berlaku sekarang kebanyakannya adalah tidak menurut asas ini.

Mengikut perundangan syariah di Malaysia, kaum lelaki dibenarkan berpoligami tetapi beliau haruslah memenuhi beberapa syarat. Setiap negeri mempunyai syarat yang berbeza berkaitan poligami. Contohnya di negeri Perak, suami yang hendak berpoligami tidak perlu memohon kebenaran mahkamah. Tetapi lain halnya di Selangor dan Kuala Lumpur. Di kedua-dua negeri ini, suami yang ingin berpoligami hendaklah mendapatkan kebenaran Mahkamah Syariah terlebih dahulu.

Di Selangor, seorang suami yang ingin memohon untuk kebenaran berpoligami perlu mengikuti sesi kaunseling untuk perbincangan, nasihat dan untuk mendapatkan panduan berumah tangga. Beliau harus mengisi borang IB, iaitu borang permohonan berpoligami dan membuat Akuan Bersumpah dengan membawa dua orang saksi lelaki. Mahkamah Syariah akan memberi satu tarikh bagi membicarakan permohonan suami.

Ini menurut seksyen 23 Undang-Undang Keluarga Islam (negeri Selangor) 2003. Dalam mendapatkan kebenaran mahkamah, ada beberapa faktor yang akan dipertimbangkan. Menurut seksyen 23(4) faktor-faktor yang dipertimbangkan ini antaranya adalah mengapa poligami itu patut dan perlu, pendapatan suami, tanggungannya, yang sedia ada dan yang akan ditanggungjawabkan dan sama ada izin atau pandangan isteri sedia ada telah diperoleh.

Apa yang dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Syariah akan juga mengambil kira perasaan isteri dalam perkahwinan poligami yang dirancang oleh suami. Ia bukanlah bermakna bahawa sekiranya isteri sedia ada tidak bersetuju, Mahkamah Syariah akan turut tidak bersetuju. Persetujuan isteri hanyalah salah satu perkara yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Mahkamah Syariah masih boleh memberi kebenaran bagi suami untuk berpoligami sekiranya isteri sedia ada tidak bersetuju ke atas permohonan poligami suami.

Salah satu seksyen (5) yang baru di dalam enakmen ini adalah Mahkamah Syariah hendaklah memanggil suami, isteri sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri dan mana-mana pihak yang mahkamah fikir patut untuk memberi keterangan tentang perkahwinan poligami ini.

Perkara ini membolehkan perkahwinan ini diketahui oleh semua pihak yang terbabit dan tidak berada di dalam keadaan rahsia. Ia dapat mengelakkan kes-kes di mana isteri sedia ada tidak mengetahui suami telah berkahwin lain, suami yang menipu mengenai status kahwinnya yang sebenar kepada bakal isteri, suami berbohong dalam borang permohonan kahwin dan ketidakadilan ke atas anak-anak kerana tidak mendapat nafkah secukupnya.

Adalah wajar bagi mahkamah untuk memanggil isteri sedia ada bagi memberi keterangan terhadap permohonan poligami suaminya. Ini kerana isteri sedia ada sudah bertahun-tahun bersama suaminya dan dia lebih arif terhadap prilaku suami daripada orang lain. Tentu sekali sekiranya suami adalah seorang yang suka mendera, menipu atau berbohong dia tidak layak untuk berpoligami.

Persoalan kemampuan suami untuk berlaku adil antara isteri-isteri adalah penting untuk ditentukan dan tiada siapa yang lebih layak memberi pandangan selain daripada isteri sedia ada. Suami yang mahu berpoligami haruslah tidak menganggu nafkah keluarga sedia ada.

Dalam kes Rajmah Lwn Abdul Wahab (1990) 7 JH 171, Jawatankuasa Ulang Bicara Syariah Selangor telah menolak permohonan poligami kerana suami telah gagal untuk membuktikan kemampuan kewangannya untuk berpoligami.

Sememangnya terdapat kes di mana suami tidak memberitahu isteri sedia ada mengenai permohonan poligaminya. Sekiranya suami berkahwin di luar negara maka dia hanya perlu mendaftarkan perkahwinan poligami tersebut.

Proses pengesahan adalah berlainan dari perbicaraan poligami dan isteri sedia ada tidak perlu dipanggil untuk hadir.
Juga sekiranya suami berkahwin di negeri lain dari tempat dia tinggal, contohnya sekiranya dia menetap di Selangor dan memohon untuk berkahwin di Perlis. Undang-undang Syariah di Malaysia adalah berdasarkan tempat dan bermakna keperluan syarat yang ada di Selangor adalah tidak terpakai di Perlis. Oleh itu, isteri sedia ada tidak perlu dipanggil.

Justeru adalah perlu bagi keseragaman undang-undang syariah di Malaysia, bersamaan dengan undang-undang sivil. Apalagi kita merupakan satu Negara dan oleh itu tidak perlu adanya berlainan undang-undang syariah di setiap negeri. ia juga memudahkan masyarakat Islam kita.


Prosedur Permohonan POLIGAMI

Mac 18, 2013
Poligami Print
MAKLUMAT UMUM
Allah Ta’la telah berfirman dalam Surah An Nisa’: ayat 3 yang bermaksud:
 Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja, atau budak-budak yang kamu miliki (hamba sahaya). Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Islam mengharuskan poligami atas beberapa sebab:-
– Suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang luar biasa sehinggakan isteri tidak dapat memenuhi keinginannya.
– Keadaan isteri yang sentiasa uzur dan sakit.
– Membela kaum wanita yang menjadi balu atau janda setelah suami gugur dalam berjihad menegakkan agama Allah.
– Isteri tidak dapat melahirkan zuriat atas sebab kesihatan.

PROSEDUR PERMOHONAN POLIGAMI
* Dapatkan Borang 2B Di JAIS/PAID atau Mengisi Permohonan Secara Online Di Alamat htttp://ncr.jais.gov.my
* Lengkapkan Borang dan Lampirkan Dokumen Sokongan.
* Dapatkan Pengesahan Dari Penolong Pendaftar Nikah Kariah.
* Dapatkan Sokongan Berkahwin dari PAID.
* Daftarkan Permohonan Di MAHKAMAH TINGGI SYARIAH .

DOKUMEN SOKONGAN
* Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) pemohon.
* Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) isteri / isteri-isteri sedia ada .
* Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) bakal isteri.
* Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) wali kepada bakal isteri.
* Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) 2 orang saksi.
* Rekod Ujian Saringan HIV (Hanya di klinik kerajaan sahaja.)
* Borang 1 (Akaun Pengesahan Pemastautin) yang disahkan oleh Nazir Masjid/ Pengerusi Jawatankuasa Penduduk/ Pengerusi Taman Perumahan/ Pengerusi JKKK/ Penghulu Mukim/ Pegawai Kumpulan
A (bagi pemohon yang mempunyai perbezaan alamat tempat tinggal dengan alamat di dalam MyKad)
* Salinan Surat Perakuan Nikah/ Surat Perakuan Rujuk.
* Salinan MyKad / Surat Beranak Anak-anak.
* Surat / Kad Perakuan Islam dan salinannya (Jika pemohon Saudara baru).
* Salinan Slip Gaji Akhir / penyata Akaun Simpanan Bank yang diperakui / Akaun Sumpah jumlah pendapatan pemohon.
* 3 set Salinan Borang 2B dan dokumen sokongan.

MAKLUMAT TAMBAHAN
 1. a) Borang 2B ini hanya untuk pemohon yang beralamat MyKad atau bermastautin di Negeri Selangor sahaja.
b) Kadar bermastautin adalah 4 bulan atau lebih walaupun alamat MyKad di luar Negeri Selangor.
c) Kelayakan bermastautin adalah apabila memperolehi pengesahan bermastautin dari Nazir Masjid/ Pengerusi Jawatankuasa Penduduk/ Pegawai Kumpulan A (Hanya pengesahan dari jawatan yang disenaraikan sahaja diterima).
 2. a) Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap menggunakan huruf besar dan berdakwat hitam atau biru tanpa ditandatangani dahulu.
b) Setiap kesalahan perkataan hendaklah dipotong dan ditandatangani ringkas atau diganti dengan borang baru.
c) Memadam perkataan yang salah atau ditindih adalah tidak dibenarkan.
d) Pastikan dokumen sokongan adalah betul, mencukupi, dan dilampirkan bersama dengan borang sebelum berjumpa PPN. Jangan palang/tandakan setiap dokumen sokongan dengan sebarang tulisan.
 3. a) Pemohon dan 2 orang saksi hendaklah berjumpa dengan PPN di mana pemohon bermastautin untuk mendapatkan pengesahan dan sokongan berkahwin.
b) Jika ketiadaan PPN, pemohon dan 2 orang saksi hendaklah hadir ke PAID.
c) Syarat 2 orang saksi ini hendaklah lelaki yang berumur 18 tahun ke atas dan mengenali status pemohon. Pastikan tandatangan pemohon dan 2 orang saksi dibuat di hadapan PPN.
d) Pastikan PPN telah membuat pengesahan dengan bukti tandatangan, tarikh dan cop rasmi pada borang pemohon.
 4. a) Setelah sempurna pengesahan PPN, pemohon hendaklah hadir ke PAID di mana pemohon bermastautin untuk mendapatkan sokongan dan pengesahan.
b) 2 orang saksi tidak perlu di bawa bersama ketika berususan di PAID.
c) Setelah mendapat pengesahan PAID, pemohon perlu mendaftarkan permohonan ke MAhkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.
d) Jika Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memberi Surat Kebenaran berkahwin, sila rujuk semula Pejabat Agama Islam untuk urusan lanjut berkaitan pernikahan.

 5. a) Surat Kebenaran Berkahwin yang diperolehi kemudiannya hendaklah disertakan kepada pihak perempuan untuk tindakan seterusnya.

Prosedur Perkahwinan Islam ~ Dokumen Yang Di Perlukan Pihak Lelaki / Suami (Bukan Warganegara)

Mac 18, 2013

PROSEDUR PERKAHWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG ENAKMEN KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA

dokumen yang diperlukan bagi pihak suami (bukan warganegara) :
-salinan pasport
-surat keterangan diri dari pihak agama/berkuasa negara asal (dapatkan surat dari RT/Rw kemudian bawa ke Departemen agama KUA, dari sini pasangan akan mendapatkan surat izin tumpang menikah di malaysia.)
-Bagi pemohon duda- sertakan Akuan Perceraian atau sijil kematian
-Surat kebenaran daripada Kedutaan Indonesia di Malaysia
-Kursus perkahwinan (pasangan anda walaupun berwarganegara asing, dia juga wajib mengikuti kursus perkahwinan sm spt warganegara malaysia lainnya… ini sudah dikuatkuasakan pada tahun 2001… )
-Borang pemeriksaan HIV

setelah kursus baru beli borang permohonan nikah, 2 set utk anda dan bakal suami, then baru g periksa HIV)

kemudian anda harus ke bahagian Undang2 Syariah di Jabatan Agama
-dapatkan Surat permohonan pengesahan Pasport (utk bakal suami)
-lakukan pengesahan pasport bakal suami anda di Jabatan Imigresen Malaysia

Bawa semua dokumen ke bahagian Undang2 Syariah di Jabatan Agama
-submit dokumen anda dan bakal suami
-dapatkan surat kebenaran berkahwin (surat ini hanya akan dikeluarkan pihak agama malaysia setelah semua dokumen anda lengkap dan tidak bermasalah)

Setelah itu anda harus ke Kaunter semakan dan temubual (pejabat Agama islam Daerah)
-sesi temubual di pejabat agama daerah,
-BORANG 3 DIKELUARKAN – KEBENARAN MENIKAH (setelah semua dokumen dan sesi temubual dijalani dengan lengkap)
-Beli BORANG 6 (PERMOHONAN MENDAFTARKAN PERNIKAHAN)
-Beli BORANG 8 (SIJIL NIKAH)

-jumpa jurunikah/imam mukim utk urusan selanjutnya (AKAD NIKAH)
-hadir ke pejabat agama untuk mengambil sijil nikah yang sudah siap sekitar 3 hari setelah akad nikah
——————————————-

untuk menikah di setiap daerah atau negeri di malaysia…
-anda harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum memohon untuk menikah…kurang dari itu adalah tidak dibenarkan…
-anda harus mendapatkan surat/bukti menetap dari ketua kampung di tempat anda mahu menikah (dimana sahaja di setiap daerah / negeri di malaysia) kerana alamat yang tertera di IC anda adalah alamat tempat anda tinggal menetap.


Prosedur Perkahwinan Islam ~ Dokumen Pasangan Dari NEGARA PASANGAN BERASAL/WARGANEGARA ASING

Mac 18, 2013

PROSEDUR PERKAHWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG ENAKMEN KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA

Dokumen Pasangan Dari NEGARA PASANGAN BERASAL/WARGANEGARA ASING :

– Salinan Pengenalan Diri & Paspor
– Surat Keterangan Diri dari PIHAK BERKUASA AGAMA NEGARA ASAL
– Surat Pemohonan Menikah di luar Negeri
– Surat Kebenaran Berkahwin
– Bagi pemohon DUDA/JANDA – sertakan surat AKUAN PERCERAIAN atau SIJIL KEMATIAN & SIJIL NIKAH
– Bagi pemohon POLIGAMI – sertakan surat AKUAN KEBENARAN DARI ISERI & SIJIL NIKAH
– Surat WAKALAH WALI bagi perempuan (JIKA WALI TIDAK BISA HADIR SEMASA PERNIKAHAN)
– Surat Kebenaran dari KEDUTAAN KONSULAT DI MALAYSIA

### PASTIKAN SEMUA DOKUMEN ANDA JUGA SUDAH LENGKAP. SILA BELI BORANG PERNIKAHAN ANDA DI PEJABAT AGAMA ISLAM YANG BERDEKATAN .

Dokumen Pasangan anda yang harus didapatkan dari MALAYsia :

– KURSUS PRA PERKAHWINAN ISLAM – SIJIL
– BORANG PEMERIKSAAN HIV dan PEMERIKSAAN dilakukan DI KLINIK/HOSPITAL KERAJAAN
– Dapatkan SURAT MOHON PENGESAHAN PASPORT
– Dapatkan PENGESAHAN PASPORT di JABATAN IMIGRESEN di DAERAH ANDA (MALAYSIA)
– Ke bahagian UNDANG_UNDANG SYARIAH Di tempat ANDA – Dapatkan Surat Kebenaran Menikah
– Bawa semua dokumen anda & pasangan ke PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH – Submit dokumen anda dikaunter semakan dan sesi temubual
apabila sudah lengkap/ borang 3 (KEBENARAN BERKAHWIN) dikeluarkan
– Kemudian and MUKIM TEMPAT PERNIKAHAN UTK URUSAN SELANJUTNYA (Akad Nikah)


PERKAHWINAN WARGANEGARA MALAYSIA DENGAN WARGANEGARA ASING : HAL EHWAL IMIGRESEN

Februari 15, 2013

Perkahwinan di antara rakyat Malaysia dan warga asing atau di antara dua warga asing adalah boleh dan dibenarkan untuk dilakukan di Malaysia. Bagi perkahwinan di antara rakyat Malaysia dan warganegara asing, prosedur yang harus diikuti adalah berlainan daripada prosedur perkahwinan di antara sesama rakyat Malaysia. Selain syarat-syarat yang diperuntukkan seperti persetujuan wanita yang akan dikahwini, pemberian mas kahwin dan lain-lain, syarat-syarat yang diperuntukkan oleh pemerintah juga harus dipatuhi. (Perlu diingatkan bahawa syarat-syarat ini adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan yang akan berkahwin). Prosedur yang berlainan ini juga bergantung kepada situasi warga tersebut.

Secara amnya apabila warga asing dan rakyat Malaysia ingin berkahwin, mereka wajib untuk memohon kebenaran berkahwin dari Jabatan Agama. Borang permohonan perkahwinan haruslah disertakan dengan dokumen-dokumen berikut :-

Salinan pasport atau salinan kad pengenalan (lelaki dan perempuan)
Surat kebenaran dari kedutaan/konsulat negara pemohon
Surat pengesahan pasport daripada Jabatan Imigresen Malaysia
Surat Akuan Cerai atau surat Akuan Kematian (jika pernah berkahwin atau kematian pasangan sebelumnya)
Surat Kebenaran Poligami dari Mahkamah Syariah di Malaysia (jika berpoligami)
Surat wakalah wali bagi perempuan (jika wali tidak dapat hadir)
Salinan Sijil Kursus Perkahwinan

Borang permohonan dan dokumen-dokumen ini haruslah dikemukakan kepada Penolong Pendaftar Nikah Kariah di mana wanita tersebut bermastautin. Ini adalah untuk mendapatkan kelulusan bernikah dari Pendaftar Nikah. Permohonan ini haruslah diserahkan dalam tempoh sebulan atau tidak kurang dari tujuh hari sebelum tarikh perkahwinan yang dirancang.

Adalah baik sekiranya ia dilakukan dengan awal bagi mengelakkan penundaan perkahwinan. Sekiranya bakal isteri adalah penduduk tetap negara ini atau pemegang Kad Pengenalan Merah, dokumen yang lain harus disertakan.

Pemohon juga mestilah mengemukakan salinan Kad Pengenalan Merah dan permit masuk, Surat Pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara atau pengesahan permit masuk dari Jabatan Imigresen. Kedua-dua situasi di atas adalah bagi warga asing yang mempunyai pas masuk secara sosial atau perniagaan.
Situasi adalah berbeza bagi warga asing yang dibenarkan masuk ke negara ini melalui permit pekerjaan.

Perlu dimaklumkan bahawa pekerja asing yang memegang permit kerja adalah tidak dibenarkan memohon untuk berkahwin di negara ini. Sekiranya perkahwinan ini berlangsung dengan tidak mematuhi undang-undang maka ia akan memberi implikasi kepada permit kerja yang telah diberi kepadanya.

Hanya warganegara asing yang mempunyai kelayakan masuk secara sosial atau perniagaan sahaja yang boleh membuat permohonan tersebut. Pindaan Peraturan Imigresen yang tidak mendiskriminasi terhadap wanita Malaysia yang berkahwin dengan rakyat asing mulai 1 September 2001:

Lelaki warganegara asing yang berkahwin dengan wanita Malaysia dibenarkan memperbaharui pas lawatan social secara tahunan (annual basis).
Wanita warganegara asing yang bercerai atau berpisah dari suami rakyat Malaysia boleh memohon untuk mendapatkan pas lawatan social secara tahunan (annual basis).

Pendaftaran Perkahwinan Dan Pengupacaraan Perkahwinan Di Luar Negara

Perkahwinan bagi rakyat Malaysia diluar negara boleh didaftarkan jika salah seorang pasangan mestilah warganegara Malaysia. Pendaftaran perkahwinan perlu dibuat dalam tempoh masa 6 bulan dari tarikh perkahwinan. Alamat dan nombor telefon Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara boleh didapati melalui laman web Kementerian Luar Negeri dibawah topik “Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri”.

Antara dokumen-dokumen sokongan yang perlu dibawa bersama adalah :

Pasport untuk kedua-dua pasangan (asal dan salinan)
Kad Pengenalan
Surat Nikah
Bukti Perkahwinan (spt. Gambar perkahwinan atau kad undangan, jika ada)
Dua orang saksi yang menyaksikan perkahwinan tersebut.
Pendaftaran akan diproses oleh Perwakilan Malaysia dan dua (2) salinan Sijil Perkahwinan Malaysia (asal dan salinan) akan dikeluarkan kepada pasangan berkenaan.

Bagi rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, pengupacaraan perkahwinan boleh dilakukan oleh Pegawai Konsul yang telah dilantik oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Surat perakuan bujang/duda/janda (bagi kedua-dua belah pihak) adalah diperlukan bagi tujuan tersebut.


Poligami

Disember 12, 2012

MAKLUMAT UMUM
Allah Ta’la telah berfirman dalam Surah An Nisa’: ayat 3 yang bermaksud:

” Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja, atau budak-budak yang kamu miliki (hamba sahaya). Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Islam mengharuskan poligami atas beberapa sebab:-

 • Suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang luar biasa sehinggakan isteri tidak dapat memenuhi keinginannya.
 • Keadaan isteri yang sentiasa uzur dan sakit.
 • Membela kaum wanita yang menjadi balu atau janda setelah suami gugur dalam berjihad menegakkan agama Allah.
 • Isteri tidak dapat melahirkan zuriat atas sebab kesihatan.

Pengesahan Taraf Kewarganegaraan

November 29, 2012

PENERANGAN PERMOHONAN

(a) Kelahiran Dalam Negeri dan di Luar Persekutuan

Bahagian 1, Perkara 1 14(1)(a), Perlembagaan Persekutuan.

 • Kewarganegaraan dengan cara Kuatkuasa Undang-undang bagi orang-orang yang lahir sebelum Hari Malaysia (16 September 1963).

Bahagian 2, Perkara 14(1)(b), Perlembagaan Persekutuan.

 • Kewarganegaraan dengan cara kuatkuasa undang-undang bagi orang-orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia (16 September 1963).
 • Pemohon dan sabjek (orang yang hendak didaftarkan) hendaklah hadir di hadapan Pendaftar Warganegara / Penolong Pendaftar Warganegara semasa mengemukakan pemohonan selaras dengan Kaedah 28, Kaedah-Kaedah Kewarganegaraan 1964 (Pindaan 1996).
 • Pemohon adalah:
  1. Bapa atau Ibu
  2. Penjaga atau saudara mara terdekat.
  3. Sabjek sendiri.
 • Mengisi Borang E dengan lengkap dan sertakan salinan dokumen sokongan.

 

Baca baki entri ini »


STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

November 29, 2012

 
Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di indonesia.
Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 :
”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

 

Baca baki entri ini »


Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campur

November 29, 2012

Perkawinan campur. Perkawinan campur bisa di definisikan sebagai perkawinan beda dalam status kewarganegaraan, beda dalam budaya/suku, dan beda dalam agama. Dalam perkawinan campur ini, setiap pasangan bisa melaksanakannya secara sah oleh hukum, maupun ketentuan yang berlaku. Tetapi, bagaimana dengan kondisi status mengenai anak dari pasangan tersebut?

Permasalahan yang pertama kita ambil adalah, perkawinan campur dalam status kewarganegaraan. Di sini tedapat pasangan pengantin, yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Contoh, status kewarganegaraan dari mempelai pria adalah warga negara asing (WNA), dan status kewarganegaraan dari mempelai wanita adalah Indonesia (WNI). Di mana, pernikahan tersebut bisa berjalan dengan sah sesuai hukum, adat, budaya, agama, atau dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi, dengan satu syarat. Yaitu, yang mempunyai status WNA harus melaksanakan Naturalisasi. Ini sangat berpengaruh dalam menentukan status kewarganegaraan anaknya nanti. Membuktikan bahwa keturunan tersebut adalah keturunan dari pasangan WNI asli. Proses Naturalisasi di Indonesia sudah mempunyai ketentuan tersendiri yang berlaku. Jika yang berstatus WNA sudah menjalankan proses Naturalisasi, maka perkawinan campur tersebut dinyatakan sah.

Baca baki entri ini »


Pernikahan Baginda Rasulullah SAW & Khadijah Binti Khuwailid

November 1, 2012

Bermimpi Matahari Turun Ke Rumahnya

Ia adalah Khadijah binti Khuwailid r.aseorang wanita janda, bangsawan, hartawan, cantik dan budiman. Ia disegani oleh masyarakat Quraisy khususnya, dan bangsa Arab pada umumnya. Sebagai seorang pengusaha, ia banyak memberikan bantuan dan modal kepada pedagang-pedagang atau melantik orang-orang untuk mewakili urusan-urusan perniagaannya ke luar negeri.

Banyak pemuka Quraisy yang ingin menikahinya dan sanggup membayar mas kahwin berapa pun yang dikehendakinya, namun selalu ditolaknya dengan halus kerana tak ada yang berkenan di hatinya. Pada suatu malam ia bermimpi melihat matahari turun dari langit, masuk ke dalam rumahnya serta memancarkan sinarnya ke merata tempat sehingga tiada sebuah rumah di kota Makkah yang luput dari sinarnya.

 

Baca baki entri ini »


:: HUKUM NIKAH :: Suami JANGAN Ikut Sedap Mulut…

November 9, 2009

2_229

Surah Al-Baqarah pada ayat 229 (2:229) menyatakan: “……Berbaiklah dengan cara yang maaruf atau bercerailah dengan cara yang baik,”.

Pasangan yang mahu bercerai haruslah memutuskan ikatan perkahwinan tersebut dengan cara yang baik. Ini adalah amat penting kerana walaupun ikatan perkahwinan tersebut terlerai, hubungan kekeluargaan antara yang seagama masih lagi wujud. Ini terutama sekali apabila terdapat anak-anak hasil perkahwinan tersebut. Ibu bapa haruslah jujur dan mementingkan tanggung jawab masing-masing terhadap anak mereka.

Ramai para suami melafazkan talak dalam keadaan sedang berang. Kajian sememangnya telah menunjukkan bahawa kebanyakan talak dilafazkan oleh suami ketika dalam keadaan marah.

Ada juga yang bergurau senda dengan ucapan atau lafaz talak. Malah ada yang menganggap dirinya berkuasa penuh sehingga bisa menjadikan talak tersebut sebagai ugutan yang memicu taklik.

Ada satu kisah dimana seorang suami bertengkar dengan si isteri kerana isterinya enggan mengurus keuangan keluarga. Padahal, uang juga tidak punya. Seperti yang kita tahu bahawa urusan keuangan keluarga itu bukanlah tanggungjawab isteri. Tetapi si suami tetap bersikeras memaksa isterinya untuk mengurus uang yang belum ada. Sehingga si suami memberi kata 2 kepada isteri.

“Kalau kamu mahu mengurus keuangan kita, bererti kamu mahu rumahtangga ini tetap utuh, seandainya kamu memilih sebaliknya, maka sebaliknya akan berlaku” Dengan itu si iateri bertanya, “Apakah maksud kamu dengan sebaliknya akan berlaku? Apa kamu berikan saya Taklik untuk jatuhnya talak bagi saya?” suaminya dengan ego menjawab, “Ya, saya berikan kamu taklik.” Si isteri lalu diam beberapa menit, dan akhirnya si isteri memilih untuk tidak mengurus keuangan keluarga. Kerana si isteri mengetahui bahawa mengurus keuangan tu bukanlah tanggungjawab seorang isteri. Apa yang terjadi selepas itu? Talak jatuh dan suaminya kemudian menangisi keputusan dan kata-katanya.

Para suami perlu maklum bahawa untuk jatuh talak ke atas isteri, apa yang perlu dilakukan adalah pelafazan talak tersebut. Ia bukanlah perkara yang boleh dipermainkan atau diambil ringan. Suami mempunyai tanggung jawab ke atas isteri dan keluarga dan seharusnya hanya melafazkan talak dengan cara yang berhemah.

Cara yang berhemah ini adalah melafazkan talak di dalam Mahkamah Syariah.

Di dalam kes yang mana suami telah melafazkan talak di luar Mahkamah Syariah, sama ada secara lisan, tulisan, taklik ataupun sindiran, talak tersebut akan jatuh sekiranya ia jelas atau terang (sarih).

Walaupun begitu, hanya Mahkamah Syariah yang mempunyai bidang kuasa untuk mengesahkan talak tersebut. Ini juga adalah kerana mahkamah mampu untuk melakukan penyiasatan bagi memastikan sama ada lafaz talak suami adalah sah mengikut hukum syarak. Suami dan saksi-saksi akan dipanggil untuk memberi bukti ke mahkamah. Mahkamah juga akan melihat kepada rukun-rukun perceraian atau talak.

Sebagai isteri pula, apabila keliru dengan ucapan suami yang seakan-akan menjatuhkan talak, haruslah dengan segera merujuk ke Mahkamah Syariah bagi mendapatkan kepastian mengenai kedudukan rumah tangga kalian. Perkara ini boleh dilakukan sendiri dan tidak perlu menunggu suami. Sila juga bawa sijil nikah yang asal bagi tujuan permohonan pengesahan.

Sekiranya talak telah jatuh, maka proses untuk berbaik semula adalah dengan cara rujuk.

Oleh kerana sebab ini juga adalah amat perlu bagi para isteri untuk memastikan sama ada talak telah jatuh bagi kali pertama atau kedua. Talak satu dan dua adalah berupa talak rajie iaitu talak yang boleh dirujuk.

Talak bagi kali ketiga tidak boleh dirujuk sehingga isteri berkahwin lain. Isteri harus menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan kemudiannya diceraikan dengan kerelaan tanpa paksaan. Kemudian barulah suami pertama boleh berkahwin semula dengannya dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru.

Para isteri haruslah memaklumkan kepada Mahkamah Syariah mengenai lafaz atau ucapan suami tersebut.

Melafazkan talak di luar mahkamah adalah bertentangan dengan undang-undang. Sekiranya suami tersabit atas kesalahan ini maka beliau boleh dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali. Ini selaras dengan Seksyen 124 Akta.


:: HUKUM NIKAH :: Berlainan AGAMA TIDAK DIBOLEHKAN…

November 9, 2009

Perkahwinan dalam Islam merupakan salah satu perjanjian suci dan mengikat pasangan. Rujukan boleh dilakukan kepada Surah An-Nisa pada ayat 21:-

4_21

yang bermaksud:
“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Di dalam dunia metropolitan ini, adalah tidak menjadi satu perkara asing bagi seseorang untuk jatuh cinta dengan seseorang yang berlainan bangsa dan agama. Apa yang perlu diketahui adalah apa yang patut dilakukan sekiranya pasangan ini mahu meneruskan perhubungan dengan tali perkahwinan.

Sememangnya terdapat beberapa pendapat ulama mengenai perkahwinan di antara mereka yang berlainan agama. Pendapat-pendapat ini juga berbeza bagi seorang lelaki dan perempuan muslim. Kita juga harus merujuk kepada sistem perundangan syariah.

Kita dapat merujuk kepada beberapa ayat di dalam al-Quran. Surah Al-Baqrah pada ayat 221:-

2_221

menyatakan bahawa;
“Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam) dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (keterangan-keterangan hukum-Nya) kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran (daripadanya).”

Di dalam Surah Al-Maidah Ayat 5 juga Allah telah menegaskan

5_5

“Dan (dihalalkan kamu berkahwin) dengan wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatannya daripada kalangan orang yang diberikan kitab dahulu daripada kamu apabila kamu beri mereka mas kahwinnya, sedang kamu bernikah bukan berzina dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan simpanan. Dan sesiapa yang ingkar sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalnya (yang baik) dan adalah ia pada hari akhirat kelak daripada orang yang rugi.”

Memusnahkan
Persoalan yang terdapat di dalam 2:221 adalah berhubung dengan situasi peperangan yang berlaku pada masa tersebut. peperangan ini bukan sahaja berkenaan mereka yang beragama lain tetapi bagi mereka yang mahu memusnahkan umat dan agama Islam.

Perkahwinan bersama mereka yang mahu memusnahkan umat Islam akan mengakibatkan pelbagai masalah dan komplikasi, malah perkahwinan yang telah wujud juga terpaksa diputuskan. Rujukan kepada Al-Mumtahanah, ayat 10.

60_10

Pendapat ulama ada menyatakan bahawa ayat yang tidak membenarkan perkahwinan ini hanya ditujukan kepada mereka yang menyembah berhala sahaja.

Ini bermakna bahawa perkahwinan bersama ahlil kitab (pasangan yang agamanya dari kitab yang terdahulu) adalah dibolehkan. Para ulama dengan merujuk kepada beberapa ayat di dalam al-Quran telah bersependapat bahawa ahlil kitab adalah mereka yang beriman dengan kitab Zabur, Taurat dan Injil.

Ahlil kitab termasuk kaum Saabin, dengan merujuk kepada al-Maidah, Ayat 69 yang menyatakan:

5_69

“Sesungguhnya orang yang beriman dan orang Yahudi dan orang Saabiin dan orang Nasrani sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal salih, maka tidaklah ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.”

Dalam perundangan syariah di Kuala Lumpur pula, Bahagian II (Perkahwinan) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan 1984 perlu dirujuk. Seksyen 7 menyatakan bahawa setiap perkahwinan di Wilayah persekutuan haruslah mengikut peruntukan di dalam Akta dan diakadnikahkan menurut hukum syarak.

Seksyen ini memberi mahkamah bidang kuasa di dalam mana-mana perkahwinan di Kuala Lumpur.

Rujuk
Seksyen 10(1) menyatakan bahawa tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang `Kitabiyah‘.

bagi mentafsirkan `Kitabiyah’ Seksyen 2 Akta tersebut menyatakan bahawa `Kitabiyah’ adalah:
(a) Seorang perempuan dari keturunan Bani Ya’qub; atau
(b) seorang perempuan nasrani dari keturunan orang-orang nasrani sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul; atau
(c) seorang perempuan Yahudi dari keturunan orang-orang Yahudi sebelum Nabi Isa menjadi Rasul.

Oleh kerana setiap perkahwinan di Kuala Lumpur haruslah menurut peruntukan perundangan syariah maka kedua-dua seksyen ini haruslah dipatuhi. Ini bermakna sesiapa sahaja yang mahu berkahwin dengan seorang lelaki / perempuan yang beragama lain, harus menunjukkan bukti bakal pasangannya adalah seorang `Kitabiyah’ berdasarkan definisi yang telah ditetapkan di dalam Seksyen 2.

Sekiranya ini dapat dilakukan maka perkahwinan tersebut akan dibenarkan. Seperti yang tersebut di atas, Seksyen 7 menyatakan penggunaan hukum syarak sebagai salah satu syarat dalam mengakadnikahkan pasangan hukum syarak menurut Seksyen 2 bermaksud Undang-Undang Islam dalam mana-mana mazhab yang sah.

Alasan
Sekiranya mereka dapat memberi apa-apa alasan menurut hukum syarak yang membolehkan mereka berkahwin dengan pasangannya, maka alasan ini boleh dipertimbangkan oleh mahkamah.

Suatu permohonan boleh dikemukakan di mahkamah syariah.
Sememangnya terdapat negara lain yang membenarkan perkahwinan yang berlainan agama tetapi perkara yang sama tidak dibenarkan di negara kita (Malaysia). Kebanyakan perkahwinan tersebut merupakan perkahwinan sivil. Ini bermakna perkahwinan tersebut akan berada di bawah bidang kuasa dan undang-undang keluarga sivil.


:: HUKUM NIKAH :: Rujuk – Isteri Harus Setuju

Ogos 22, 2009

rujuk

Apabila berlaku persengketaan di dalam perkahwinan adalah baik sekiranya pasangan dapat berbincang mengenai masalah yang mereka hadapi dengan cara dewasa dan tidak menyalahkan mana-mana pihak. Sekiranya perbincangan di antara dua belah pihak gagal maka keluarga masing-masing boleh dibawa sebagai pengantara.

Rujukan boleh dilakukan ke atas Surah an-Nisa’ ayat 35 (4:35)

an nisa 35

yang bererti:

“Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka (Suami-isteri) maka lantiklah: orang tengah, seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan; jika kedua-dua `orang tengah’ itu bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi Amat mendalam pengetahuanNya.”

Terdapat dua perkara yang puan telah timbulkan di sini iaitu:
1. Pengesahan perceraian lafaz suami; dan
2. Rujuk.

Perceraian haruslah dilakukan dengan cara yang berhemah dan menurut undang-undang sedia ada iaitu dengan melafazkan talaq di dalam mahkamah syariah. Ada kes perceraian yang telah berlaku antara isteri dan suami di luar mahkamah dan dengan tanpa kebenaran. Perceraian sebegini adalah merupakanakan satu kesalahan menurut Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuah dan suami boleh dikenakan denda sehingga RM1,000 atau penjara sehingga enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Isteri haruslah memohon kepada Mahkamah untuk mengesahkan perceraian yang telah berlaku tersebut. Apabila mahkamah telah mendapati bahawa perceraian yang berlaku di luar mahkamah itu adalah sah dan sabit maka barulah timbul isu berkenaan rujuk.

Perlu diingat bahawa adalah menjadi kewajipan bagi pasangan yang bercerai di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah untuk memohon bagi mengesahkan perceraian tersebut secepat mungkin.

Rujuk adalah satu proses di mana suami dan isteri berbaik semula setelah berlakunya perceraian. Suami hanya boleh merujuk kembali bekas isterinya sekiranya isteri dicerai dengan talak satu atau talak dua. Ia juga dikenali sebagai talak rajie. Surah al-Baqarah ayat 229 telah menyatakan:

al-baqarah 229

“Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali, sesudah itu bolehlah ia rujuk memegang terus (isterinya) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya dengan cara yang baik.”

Sekiranya suami menceraikan isteri dengan talak tiga maka mereka hendaklah dinikahkan semula dengan syarat bekas isterinya telah berkahwin dengan lelaki lain, bercerai dan habis tempoh idahnya. Setelah itu barulah suami boleh kembali kepada bekas isterinya. Isteri haruslah di dalam tempoh perkahwinannya yang baru menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan perceraian yang berlaku haruslah bukan dengan paksaaan. Perkahwinan ini seharusnya bukanlah sesuatu yang dirancang bagi memperolok-olokkan peraturan rujuk.

Bagaimanpun perlu dinyatakan di sini bahawa rujuk hanya boleh berlaku di dalam tempoh iddah rajie dan bukan di luar tempoh iddah. Tempoh iddah bagi seorang wanita adalah selama tiga kali suci dari haid. Ini adalah menurut Surah al-Baqarah ayat 228. Ia menyatakan bahawa:

al-baqarah 228

“Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid) dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali isteri-isteri itu dalam masa idah mereka jika mereka bertujuan untuk berdamai…”

Apabila pasangan yang telah bercerai mahu rujuk kembali maka pihak isteri haruslah menyetujui rujuk tersebut. Seorang suami tidak boleh menganggap bahawa oleh kerana suami mahu rujuk maka ia akan terjadi secara otomatik. Isteri haruslah bersetuju ke atas rujuk tersebut. Sekiranya isteri tidak bersetuju maka tiada rujuk bagi pasangan tersebut.

Walaubagaimanapun jika pihak isteri tidak bersetuju untuk dirujuk semula maka Mahkamah boleh melantik jawatankuasa pendamai untuk mencuba mencari jalan perdamaian. Perkara ini haruslah dimohon oleh suami di Mahkamah Syariah.

Ini juga adalah bertepatan dengan Seksyen 51 (8) Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.

Perlu dinyatakan bahawa apabila berlaku perceraian atau rujuk maka pasangan haruslah melaporkan perkara tersebut ke Mahkamah Syariah atau Pendaftar. Ini adalah bagi memastikan bahawa prosedur telah ditepati dan tidak timbul wasangka terhadap status sebenar perkahwinan. Juga bagi memastikan agar rekod mengenai perceraian dan rujuk adalah betul dan tidak timbul apa-apa pertelingkahan mengenai status seorang suami atau isteri.


:: HUKUM NIKAH :: Pukul Isteri – Jangan Sesuka Hati

Ogos 22, 2009

Keganasan rumahtangga adalah suatu perkara yang perlu diberi perhatian oleh anggota masyarakat. Semakin hari semakin banyak laporan mengenai keganasan rumahtangga di media massa. ia merupakan satu perkara yang amat mengaibkan. Apa-apa jenis keganasan adalah tidak direstui oleh ajaran Islam. Kitab suci al-Quran amat menekankan kasih sayang, kehalusan budi dan keadilan di dalam perhubungan antara anggota keluarga dan melarang segala jenis kezaliman.

pukul istri

Rujukan boleh dilakukan ke atas Surah ar-Rum ayat 21: Ia menyatakan bahawa:

ar ruum 21

“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuatanNya dan rahmatNya, bahawa ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.”

Terdapat banyak hadis yang menyatakan betapa keganasan adalah tidak sebahagian dari amalan orang Islam. Aishah ra telah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. tidak pernah memukul pesuruh atau isteri Baginda, dan Baginda tidak pernah memukul sesiapa dengan tangan Baginda sendiri.

Rasulullah s.a.w. juga telah bersabda bahawa, “Yang paling baik di kalangan kamu adalah mereka yang paling bersopan terhadap isterinya.”

Jelas di sini bahawa keganasan bukanlah sifat yang patut dimiliki oleh seorang suami.

Terdapat ayat al-Quran pada Surah an-Nisa ayat 34 yang antara lainnya menyebut:

an nisa 34

“….hendaklah kamu beri nasihat dan kamu tinggalkan sendirian di tempat tidurnya dan kamu pukullah dia (dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya). Jika perempuan itu telah taat kepadamu, janganlah kamu mencari jalan untuk menganiayanya.”

Ayat ini telah digunakan sebagai alasan yang membolehkan seorang suami untuk memukul isterinya. Jika ayat ini diteliti kita boleh dapati bahawa pukulan yang disebutkan di sini bukanlah sebagai satu dorongan malah berfungsi sebagai jalan terakhir. Di dalam ayat ini ternyata terdapat prosedur-prosedur yang perlu diikuti oleh seorang suami sebelum dia boleh memukul isterinya.

Perundingan atau shura di antara pasangan tersebut haruslah dilakukan terlebih dahulu (Seperti di dalam ayat di atas). Sekiranya perundingan ini gagal maka ahli keluarga dari pihak suami dan isteri perlu diajak untuk melakukan perbincangan.

Rujukan boleh dilakukan kepada Surah an-Nisa ayat 35 yang menyebut:

an nisa 35

“Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah orang tengah (untuk mendamaikan mereka) seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu (dengan ikhlas ) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami steri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuanNya.”

Perbincangan adalah jalan utama bagi membaikkan keadaan dan menyemarakkan kembali kerukunan hidup berumahtangga.

Sekiranya perundingan gagal maka `waktu perpisahan’ atau `pengasingan’ boleh dilakukan. Ia juga memberi maksud berpisah tempat tidur dari segi waktu dan ruang, sekurang-kurangnya selama satu malam. Perpisahan ini boleh dilakukan sebagai cara untuk meredakan suasana. Ia boleh juga diteruskan untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan. Dalam konteks perkahwinan, kaedah yang terakhir ini juga bermakna perceraian.

Apabila kedua prosedur gagal maka cara pukulan haruslah seperti yang telah dinyatakan iaitu dengan cara yang tidak menyakiti badannya atau memudaratkan.

Hadis-hadis yang menyebut mengenai `pukul` adalah mengenai pukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit (ghayr mubarrih). Para perawi seperti Muslim, Tirmidhi, Abu Daud, Nasai dan Ibn Majah telah menekankan bahawa jika langkah pukul digunakan maka langkah itu adalah semata-mata bersifat simbolis, seperti dengan menggunakan kayu sugi (berus gigi) atau sapu tangan yang terlipat.

Perlu dinyatakan bahawa perbuatan suami yang memukul isteri boleh dianggap sebagai suatu penganiayaan. Perbuatan ini adalah salah di bawah Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. Sekiranya suami disabit kesalahan menganiayai isterinya maka beliau boleh dihukum denda sehingga seribu ringgit atau penjara sehingga enam bulan atau kedua-duanya sekali. Ini adalah terturut di dalam Seksyen 127 Akta.

Perkara ini juga boleh dijadikan sebagai satu alasan untuk memohon perceraian secara takliq atau fasakh.

Adalah disarankan agar isteri melaporkan perbuatan suami yang menganiaya dirinya kepada polis dan melakukan pemeriksaan perubatan. Ini adalah bagi memudahkan proses pembuktian di Mahkamah kelak.

Isteri tidak seharusnya berterusan dianiayai oleh suami. Kita boleh merujuk kepada Surah at-Taubah ayat 71 :

at taubah 71

mengenai hubungan lelaki-wanita yang menganggap wanita sebagai teman yang saling melindungi dan saling menjaga antara satu sama lain (`awliyya) dan memberikan penekanan kepada kerjasama di kalangan mereka.


:: HUKUM NIKAH :: Mutaah – Pampasan Perlu dibayar Kepada Isteri

Ogos 22, 2009

Merujuk kepada ayat 236, surah al-Baqarah yang bermaksud:

al baqarah 236

“Hendaklah kamu memberikan mutaah kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberikannya menurut kemampuan mereka dan bagi suami yang susah menurut kemampuannya sebagai pemberian saguhati menurut apa yang patut dan menjadi satu kewajipan ke atas orang yang mahu berbuat demikian.”

Menurut sekolah perundangan Imam Syafie pula, mutaah adalah wajib diberikan kepada isteri sama ada dia diceraikan sebelum disetubuhi atau sesudah disetubuhi atau sama ada sudah ditentukan maharnya atau belum.

Ia perlu dibayar dalam semua bentuk penceraian bagi isteri yang diceraikan kecuali dalam kes isteri yang diceraikan setelah maharnya ditentukan dan perceraian itu berlaku sebelum persetubuhan. Ia boleh diberikan dalam bentuk wang, pakaian dan lain-lain barang.

Ternyata di sini bahawa mutaah adalah termasuk suatu pampasan yang perlu dibayar kepada isteri. Pemberian mutaah ini mempunyai beberapa hikmah.

Mutaah bertujuan untuk meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh seorang bekas isteri akibat diceraikan oleh bekas suaminya.

Dengan memberikan mutaah ini, bekas isteri akan dapat memulakan penghidupan yang baru, secara persendirian atau sebelum dia dapat berkahwin dengan lelaki lain atau sebelum dia kembali semula kepada suaminya yang asal. Maka peruntukan Akta Keluarga Islam adalah digunapakai atau dirujuk dalam permasalah seperti ini.

Seksyen 56, menerangkan mengenai mutaah. Ia adalah suatu pembayaran pampasan yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya selepas mereka bercerai sama ada berupa wang ataupun barangan. Bayaran atau pampasan ini adalah dikira bayaran wajib yang perlu dibayar oleh bekas suami apabila perceraian itu berlaku bukan disebabkan kesalahan oleh pihak isteri.

Mutaah Bukan Pelacur

Kadar mutaah itu akan ditentukan oleh Hakim Mahkamah Syarie dan tiada panduan tetap untuk menentukan kadar dalam pemberian mutaah daripada seorang bekas suami kepada isteri yang diceraikan itu. Walaupun begitu secara amnya mahkamah akan melihat status atau kemampuan suami puan dalam perintahnya untuk pemberian mutaah. Mahkamah juga akan mengambil kira “pengorbanan” yang telah diberi oleh pihak isteri.

Fakta bahawa isteri sebagai suri rumah dan menjaga keluarga dengan baik sehingga membolehkan suami mencapai kedudukan yang tinggi kini boleh dinyatakan juga. Begitu juga perlepasan jawatan isteri sekiranya ia pernah bekerja sebelumnya.

Mahkamah juga akan mengambil kira jangka masa perkahwinan tersebut. Berpandukan kepada kes-kes yang telah diputuskan, amalan dalam menentukan pemberian mutaah kepada isteri yang diceraikan oleh bekas suami mereka adalah seperti berikut:

i) Perceraian itu bukan kerana nusyuz yang telah disabitkan oleh mahkamah – perlu dinyatakan di sini bahawa perintah nusyuz hanya boleh diberi oleh mahkamah dan bukan oleh suami. Suami tidak boleh memberi alasan isteri nusyuz di dalam perbicaraan tuntutan. Nusyuz adalah tindakan yang harus diambil berasingan.

ii) Pihak isteri tidak bersedia atau bersetuju untuk menggugurkan tuntutan mutaah,

iii) Kadar mutaah bergantung kepada keadaan dan kemampuan suami.

Sekiranya kedua-dua pihak tidak bersetuju, kadar ini akan ditentukan oleh mahkamah.


:: HUKUM NIKAH :: Taklik Tambahan – Memelihara Hak Suami, Isteri

Ogos 22, 2009

Poligami adalah satu kategori perkahwinan yang dibenarkan oleh Islam. Apabila timbul isu poligami Ayat pada Surah An-Nisa’ 4:2-3 sering dijadikan rujukan.

an nisa 2

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

an nisa 3

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil265, maka (kawinilah) seorang saja266, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kita juga perlu merujuk kepada surah yang sama pada ayat 129. Ayat tersebut menyatakan:

an nisa 129

‘Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya) oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awang-awang) dan jika kamu memperbaiki (keadaan yang pincang itu) dan memelihara diri (daripada perbuatan yang zalim) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihi’.

Di Malaysia, perkahwinan poligami adalah dibenarkan oleh perundangan syariah dan disertakan dengan syarat-syarat semasa permohonan poligami di minta. Suami harus mengemukakan bukti bahawa dia mampu memenuhi syarat-syarat tersebut. Pembaca dan teman teman boleh merujuk Undang-Undang Syariah bagi syarat tersebut.

Selain daripada syarat yang diperuntukkan dari segi perundangan terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh suami dari segi syariah. Dia kini menjadi bapa dan suami kepada dua keluarga yang memerlukan bukan sahaja peruntukan kewangan malah kasih sayang.

Poligami merupakan satu tanggungjawab yang berat yang harus dipikul. Suami tidak sepatutnya dengan sewenang-wenang berkahwin lebih dari satu kerana ia bukan satu mainan.

Sekiranya poligami suami ingin berpoligami, isteri sedia ada tolonglah dikasi tahu. Malah kadangkala isteri sedia ada langsung tidak dimaklumkan. Bagaimanapun, adalah adil sekiranya beliau diberitahu. Ia bukan sahaja bertujuan untuk menjauhkan tohmahan tetapi juga bagi menyediakan diri beliau. Suami juga haruslah berterus-terang kerana ketulusan hati suami adalah satu perkara yang perlu bagi suami yang mahu berpoligami.

Bagaimana dia boleh menjadi suami yang adil sekiranya dia enggan memberitahu atau berterus-terang dengan isteri? Taklik perkahwinan bukanlah satu perkara yang asing di dalam masyarakat kita. Malah jika dilihat proses akad nikah, lafaz taklik akan dibaca oleh suami setelah akad dipersetujui. Taklik yang dibaca ini adalah taklik yang disediakan oleh pihak kerajaan.

baca-lafaz-taklik

Maka adalah baik sekiranya pasangan melakukan taklik tambahan kerana perkahwinan merupakan satu perkara peribadi dan mengikut keperluan pasangan. Setiap pasangan mempunyai keperluan yang berlainan, maka taklik boleh diolah mengikut kehendak pasangan tersebut.

Perjanjian tambahan ini adalah dibenarkan dalam Islam kerana ia bertujuan untuk menjamin hak dan kepentingan pihak suami dan isteri. Ia bukan hanya untuk menjamin hak isteri, malah suami juga boleh meletakkan syarat.

Dalam segelintir kes, pihak isteri boleh membuat perjanjian perkahwinan dengan perkara tertentu demi menjamin hak isteri dengan lebih terperinci. Akad taklik ini merupakan syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh bakal isteri kepada pihak lelaki dan ia akan mengikat kedua belah pihak.

Sekiranya perjanjian atau syarat itu dimungkiri atau dilanggar, maka sebagai isteri boleh menuntut di Mahkamah Syariah. Talak tidak akan jatuh secara automatik.

Perjanjian ini juga boleh dikuatkuasakan di mahkamah kerana perjanjian itu mengikat di antara pihak-pihak yang bertikai. Perjanjian tersebut juga mestilah disaksikan oleh saksi-saksi yang adil dan boleh dipercayai.

Enakmen juga ada menyatakan bahawa pendaftar hendaklah mencatatkan taklik yang telah ditetapkan satu butir-butir taklik lain yang dikira sesuai dan munasabah olehnya bagi memelihara hak-hak beliau agar terpelihara dan terjamin dan penganiayaan terhadap mereka dapat dikurangkan dan beliau berhak mendapat cerai taklik jika ia dimungkiri.

Pihak bakal isteri boleh menyediakan perjanjian taklik tersebut dengan melihat kepada keperluan dirinya sendiri. Di sini kami senaraikan beberapa syarat yang telah dilakukan oleh wanita dan mungkin boleh menjadi panduan kepada semua pembaca wanita yang ingin menambah taklik mereka.

a) Hak ke atas harta yang dipunyai pihak perempuan kini – pihak perempuan boleh menyediakan senarai harta yang dipunyai oleh mereka kini dan harta ini tidak boleh dituntut oleh suami sekiranya berlaku perceraian.

b) Nafkah isteri – Sebagai isteri dia boleh menentukan nafkah minimum yang harus diberi oleh suami kepada dirinya pada setiap bulan. Nafkah ini adalah berlainan daripada nafkah ke atas keluarga. Ini adalah amat perlu terutamanya bagi suri rumah sepenuh masa. Nafkah ini boleh dianggap sebagai gaji ke atas kerja yang dilakukan di rumah. Suami sudah tentu boleh memberi nafkah yang lebih daripada jumlah minimum, dan sekiranya dia atas sebab tertentu tidak dapat memberi maka isteri boleh reda dan tidak merujuk ke mahkamah. Nafkah ini adalah bertujuan untuk menyedarkan suami terhadap tanggungjawabnya.

c) Poligami – sekiranya isteri berkahwin semula dengan bekas suami maka isteri itu akan berpoligami. Maka keperluan mengenai giliran, cuti, berhari raya dan lain-lain mungkin perlu disenaraikan.

d) Hadanah dan nafkah anak-anak – isteri boleh menetapkan hak-hak mengenai penjagaan anak-anak dan jumlah nafkah mereka.

e) Tebus talak atau khuluk – Seksyen 49 memberi peluang kepada isteri untuk menebus talak diri mereka sekiranya suami tidak mentalakkan mereka dengan rela. Oleh yang demikian, isteri boleh meletakkan perkara ini dalam perjanjian sebelum perkahwinan bahawa beliau boleh menebus diri mereka untuk bercerai sekiranya suami enggan menceraikan mereka. Sila nyatakan jumlah yang dipersetujui. Di Wilayah Persekutuan jumlah RM1 adalah dibolehkan.

Sebagai isteri, boleh meletakkan syarat-syarat lain yang mereka rasakan perlu. Taklik ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga dan agar pasangan menyedari tanggungjawab masing-masing.


:: HUKUM NIKAH :: Mas Kahwin dan Hantaran

Ogos 22, 2009

Pemberian mas kahwin atau juga dikenali sebagai pembayaran mahar, adalah pembayaran perkahwinan yang wajib dibayar oleh suami kepada isterinya.

Di dalam surah an-Nisa, ayat 24, Allah telah berfirman bahawa:

an nisa 24

“Carilah isteri dengan harta mu untuk dikahwini bukan untuk berzina. Maka isteri yang kamu nikmati, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajipan; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah S.W.T Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pembayaran mas kahwin ini akan dilakukan semasa akad nikah. Ia boleh berbentuk wang atau sesuatu yang boleh dinilai dengan wang. Contohnya, jika seorang wanita tidak mahukan mas kahwinnya dalam bentuk wang, dia boleh menentukan agar barang kemas dianggap sebagai mas kahwin.

mas-kahwin

Dalam masyarakat kita hari ini, adalah menjadi kebiasaan memberi mas kahwin dalam bentuk wang tunai dan dibayar semasa akad nikah. Bayaran ini tidak semestinya dilakukan secara tunai pada satu masa, kerana ia boleh dibayar secara hutang. Ini bermakna bahawa bayaran mas kahwin tersebut adalah tertunggak pada waktu yang ditentukan.

Begitupun, jika dilihat wang mahar yang telah ditetapkan oleh sebahagian kerajaan negeri, ia adalah agak kecil. Seperti di Malaysia, Perundangan syariah di negara itu adalah di bawah bidang kuasa setiap sultan di setiap negeri seperti yang telah diperuntukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Ini juga bermakna bahawa perkara-perkara yang berdasarkan perkahwinan adalah berlainan di antara negeri-negeri di Malaysia. Oleh itu anda akan mendapati bahawa wang mahar yang ditetapkan di setiap negeri adalah berlainan.

Maka adalah baik sekiranya bayaran mahar adalah menurut kadar ketetapan kerajaan, agar ia dibayar tunai secara langsung. Ini juga kerana mengambil kira salah satu syarat dalam perkahwinan agar si suami mampu untuk menyara bakal keluarganya.

Dengan mengambil kira kadar ketetapan yang kecil ini maka adalah boleh bagi suami yang mampu berkahwin untuk tidak berhutang maharnya.

Sekiranya mas kahwin telah tertunggak ia akan dianggap sebagai hutang dan perlu dibayar oleh suami. Jika terjadi perceraian di antara pasangan dan isteri masih belum dibayar mas kahwin maka isteri boleh menuntut bayaran tersebut.

Begitu juga sekiranya suami meninggal dunia sebelum melangsaikan mas kahwin. Isteri boleh menuntut haknya daripada harta pusaka sebelum dibahagikan di antara waris.

Walaupun pihak negeri telah menetapkan bayaran mas kahwin, ia adalah sebagai kadar minimum yang perlu dibayar oleh suami. Suami boleh membayar mas kahwin yang lebih tinggi.

Rujukan boleh dilakukan ke atas Surah an-Nisa pada ayat 4 :

an nisa 4

“Dan berikanlah kepada perempuan (di atas perkahwinan mereka) mas kahwin sebagai pemberian ikhlas, tetapi jika mereka dengan tulus hati memulangkan apa-apa bahagian daripada mas kahwin itu hendaklah diterima dengan hati yang lapang dan ikhlas.”

Seorang isteri adalah berhak ke atas mas kahwinnya. Ia merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika isteri merelakan suami menggunakannya seperti yang tersebut di dalam ayat di atas.

Sememangnya terdapat perbezaan di antara mas kahwin dan hantaran. Mas kahwin merupakan pemberian wajib, tetapi hantaran lebih merupakan hadiah kepada isteri.

Hantaran adalah tidak wajib dan terpulang kepada pasangan untuk menentukan kadarnya. Tiada kadar minimum hantaran yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ini berlainan dengan mas kahwin.

hantaran

Secara amnya, dalam adat Melayu wang hantaran merupakan bantuan bagi pihak isteri untuk belanja kahwin. Ia bertujuan mengurangkan beban isteri dan keluarga isteri dalam membuat persiapan majlis perkahwinan.

Ia juga boleh dianggap sebagai hadiah kepada isteri yang kini bakal menjadi pasangannya. Jadi, sekiranya wang hantaran telah diserahkan kepada pihak isteri, maka terpulang kepada isteri untuk membelanjakannya.

Bakal suami boleh memberi mas kahwin melebihi kadar minimum yang ditetapkan dan terpulang kepada isteri untuk menggunakan mas kahwin tersebut.


:: MENIKAH :: Kumpulan Hadits Rasulullah SAW

Julai 29, 2009

Rasulullah saw bersabda:
“Tidak ada halangan bagi seorang mukmin untuk membangun rumah tangga, karena Allah memberi rizki setiap makhluk hidup yang ada di bumi dengan Lailaha illallah.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang menikah, ia telah menjaga separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah dalam separuh sisanya.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Tidak ada bangunan di dalam Islam yang lebih dicintai oleh Allah daripada pernikahan.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang mencintai fitrahku, maka hendaknya ia mengikuti sunnahku dan di antara sunnahku adalah menikah.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang telah mampu menikah lalu tidak menikah, maka ia bukan golonganku.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Datangkan rizki melalui pernikahan.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Barangsiapa yang tidak menikah karena takut pada kefakiran, maka ia telah berburuk sangka kepada Tuhannya, karena Allah swt berfirman: ‘Jika kamu fakir, aku akan mencukupinya dari karunia-Nya (An-Nur: 32)’.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Wahai pemuda, menikahlah dan jauhi perzinaan. Sesungguhnya zina itu mencabut keimanan dari hatimu.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Nikahi perempuan, karena sesungguhnya mereka datang bersama harta.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata bahwa Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata:
“Syafaat yang paling utama adalah saling memberi syafaat antara pasangan suami-isteri sehingga Allah menghimpun diantara keduanya.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Hendaknya kamu menikah, karena denganmu umatku bertambah banyak pada hari kiamat, sehingga anak yang keguguran ia akan datang menunggu di pintu surga. Lalu dikatakan kepadanya: masuklah ke surga. Ia menjawab: Tidak, sehingga kedua orang tuaku masuk ke surga sebelumku.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Dua rakaat shalat yang dilakukan oleh orang yang menikah lebih utama dari shalat yang dilakukan orang yang bujangan dalam qiyamul layl dan puasa di siang harinya.” (Makarimul Akhlaq: 197)

Rasulullah saw bersabda:
“Mayitmu yang paling hina adalah mayit yang bujang.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Wahai kaum muda, barangsiapa yang punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, Karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya rajin berpuasa, karena hal itu dapat mengurangi nafsu birahi.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Dua rakaat shalat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah lebih utama dari tujuh puluh rakaat shalat yang dilakukan oleh orang bujangan.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Seorang yang semakin cinta pada isterinya, maka semakin utama imannya.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Perbanyaklah kebaikan melalui isteri.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Nikahlah dan jangan mentalak, karena sesungguhnya talak menggoncangkan arasy.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Nikahlah dan jangan mencerai, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang banyak menikah dan banyak mencerai.” (Makarimul Akhlaq: 196)

Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang ingin menjumpai Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaknya ia menjumpai-Nya dengan isteri yang sholehah.” (Makarimul Akhlaq: 197)

Imam Ali Zainal Abidin (sa) berkata:
“Barangsiapa yang menikah karena Allah azza wa jalla dan untuk menyambung keluarga, ia akan menghadap Allah dengan mahkota kerajaan.” (Makarimul Akhlaq: 198)

Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang diberi kemudadahan dan belum juga menikah, maka ia bukan golonganku.” (Makarimul Akhlaq: 198)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Barangsiapa yang melangsungkan akad nikah ketika bulan berada di bintang ‘aqrab (scorpio), maka ia tidak akan melihat kebaikan.” Dalam riwayat yang lain dikatakan: “Makruh hukumnya melangsungkan akad nikah hari Mahaq. “(Makarimul Akhlaq: 198)
Hari Mahaq adalah tgl 29 dan 30 hijriyah.

Rasulullah saw bersabda:
“Perempuan yang paling utama dari umatku adalah yang paling bagus wajahnya dan paling sedikit maharnya.” (Makarimul Akhlaq: 198)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Diantara keberkahan perempuan adalah yang sedikit maharnya dan memudahkan kelahirannya. Dan kesialan perempuan adalah yang memberatkan maharnya dan menyulitkan kelahirannya.” (Makarimul Akhlaq: 198)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Kesialan terdapat dalam tiga sesuatu: kendaraan, perempuan, dan rumah. Kesialan perempuan adalah yang mahal maharnya, dan sulit klahirannya. Kesialan kendaraan adalah sedikit tali kendalinya dan buruk bentuknya. Adapun kesialan rumah adalah kesempitannya, keburukan tetangganya.” (Makarimul Akhlaq: 198)

Rasulullah saw bersabda:
“Menikahlah niscaya kamu akan mendapatkan rizki, karena sesungguhnya pada perempuan ada keberkahan.” (Makarimul Akhlaq: 198)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Kesialan itu terdapat pada perempuan, kuda, dan rumah.” (Makarimul Akhlaq: 198)


Anak TIDAK SAH TARAF

Julai 29, 2009

bayi-from-god1

Anak luar nikah juga dipanggil sebagai anak tak sah taraf. Ia boleh didefinisikan sebagai anak yang telah dilahirkan di luar nikah dan bukan anak daripada persetubuhan syubhah, iaitu persetubuhan yang sah dari segi akad nikah.

Walaupun begitu, zuriat yang dilahirkan di luar ikatan perkahwinan yang sah adalah suci daripada dosa seperti bayi lain. Ini kerana tidak ada anak yang dilahirkan ke dunia ini berstatus haram.

Ini berlainan daripada anggapan masyarakat kita yang seolah-olah memandang rendah kepada anak ini. Bukan salah anak tersebut kerana dilahirkan di dalam keadaan begitu. Oleh itu haruslah prihatin mengenai perkara ini.

Kita boleh merujuk kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda yang bermaksud:
“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) dan ibu bapa yang mencorakkan kehidupan mereka sama ada menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani.”

anak-islam-2

Tanggapan masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang cetek, sentiasa menyebabkan timbulnya tanggapan buruk bahawa anak itu tidak suci. Jika kita lihat hadis tersebut ternyata bahwa anak itu adalah suci.

Ibu bapa yang akan bertanggungjawab untuk menjaga dan seterusnya membentuk anak tersebut. Walaupun dia lahir bukan di dalam situasi perkahwinan ini tidak mencorakkan kehidupannya.

Oleh yang demikian, mereka mempunyai hak seperti anak-anak lain. Anak tersebut patut dilayan atau dianggap seperti anak kandung sendiri. Dia tidak menanggung dosa ibu bapanya.

Allah sudah menjelaskan dalam firmannya

35_18

yang bermaksud: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulnya untuknya sedikitpun walaupun (yang dipanggil itu) kaum kerabatnya.” (Surah Faathir Ayat 18).

dogumngsoci

Maka jelaslah kedudukan anak luar nikah itu suci dan begitu juga keturunannya, selagi mereka tidak terbabit dalam perlakuan yang boleh mencemar status mereka sebagai umat yang beriman kepada Allah.

Sesiapa yang beramal soleh akan diberi balasan baik kerana penilaian Allah terhadap hamba-Nya berdasarkan iman serta ketakwaan mereka.

Perlukah anak luar nikah diberitahu mengenai asal-usulnya? Dari perspektif Islam, kesucian anak itu perlu dipelihara dengan sebaiknya kerana mereka tidak bersalah dan mengetahui hal sebenar boleh mendatang kesan tidak baik kepada mereka.

Selain itu, ini adalah untuk mengelakkan daripada menerima hakikat bahawa dirinya adalah anak luar nikah, berdasarkan masyarakat yang akan memberi tekanan apabila mengetahui kisah sebenarnya.

Bagaimanapun, dalam sesetengah kes, anak luar nikah perlu diberitahu perkara sebenar bagi mengelak timbul masalah lain yang lebih besar, terutama dalam hal membabitkan pernikahan serta pemberian harta pusaka.

Jika anak perempuan apabila tiba masa anak itu bernikah, beliau berkemungkinan besar tidak boleh diwalikan oleh bapanya. Tiada masalah perwalian bagi anak lelaki.

anak-pintar

Dari segi perundangan syariah, status anak tersebut akan memberi kesan terhadap pembahagian secara faraid yang dijalankan di negara kita.

Dalam kes ini, anak tak sah taraf bukanlah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Oleh itu anak tersebut tidak akan mendapat pembahagian di bawah faraid.

Maka ibu bapa hanya boleh mewasiatkan harta benda yang nilainya tidak melebihi satu pertiga daripada nilai jumlah keseluruhan harta benda kepada anak tersebut.

Sekiranya harta benda yang diwasiatkan di bawah wasiat tersebut didapati lebih daripada satu pertiga nilai keseluruhan harta benda pemberi wasiat, maka waris-waris yang sah boleh memohon untuk mengeluarkan sebahagian harta benda yang terkandung dalam wasiat tersebut supaya nilai yang diberi tidak melebihi had satu pertiga daripada jumlah harta.

Boleh dilihat di sini bahawa anak tersebut berkemungkinan boleh mendapat pembahagian yang lebih besar daripada adik-beradiknya.

Sekiranya ibu atau bapa tidak ingin memberi wasiat kepada anak tersebut, pemindahan harta benda yang tertentu boleh dilakukan semasa hayat. Proses pemindahan harta benda ini boleh dilakukan dalam beberapa cara.

Contohnya, secara pemindahan harta menerusi prosedur di bawah Kanun Tanah Negara 1965 atau menggunakan hibah atau wakaf.

Perlu diterangkan di sini bahawa tiada halangan bagi bapa untuk bertanggungjawab ke atas anak tersebut dengan menyara perbelanjaan kehidupan anak.

783452355l

Anak itu perlu diberi nafkah yang secukupnya. Tanggungjawab tidak seharusnya berubah hanya kerana anak tersebut tidak dilahirkan di dalam perkahwinan. Bapa tidak seharusnya lepas tangan.


LOVE IS CINTA

.:: Karena CINTA Kita Selalu Ada ::.

ephyria

my life my world

My Pain, My Life, My Struggles, My Fight

Come walk with me, Down My Dark & Stormy Journey BUSINESS INQUIRIES & CONTACT EMAIL : GODSCHILD4048@GMAIL.COM

Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman

~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~

DAPUR IZZI

~ My Kitchen Dictionary ~

IZZI BAKERY

The Greatest Homemade Products

.::Ketika CINTA Bertasbih::.

.... saat beralun qasidah KASIH....

YOEDA BIKE

Bengkel Sepeda Gowes

Bengkel Sepeda Gowes

- SEPEDA GOWES -

PUISI SURGA

Sekadar Merekam Suara Hati

@yogicahyadhi | @jogjarunaway

Travel - Photography - Jogja Trip

yuliartivk

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

ISLAM SYIAH

Meluruskan Pemahaman Tentang Islam Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah (Jakfariyah)

Bcrita.com

Berbagi Cerita dan Informasi Bermanfaat

alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Lazione Budy

'Saoirse' is not a word, it's angel

Impossible

Selamat Datang , dan Terimakasih Telah Berkunjung

Agnez Simple But Incredible

A fine WordPress.com site

Aku malu

Aku malu karena blog ini banyak kekurangan-nya